Bir çok ürünün kendine özgü maliyetleri ve bu maliyetler ışığında oluşan birim fiyatları oluşmaktadır. Her bir maliyet kendiyle beraber fiyatları ortaya koymaya başlamaktadır. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda öncelikle yapı malzemeleri ve bunların maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Yapı malzemeleri yapay ve doğal olarak iki farklı grupta incelenmeye başlanmaktadır. Yapay ürünler genelde ürün maliyetleri ucuz ancak dayanımı az olan ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı genelde doğal malzemelerin kullanımı sıklıkla yapılmaktadır. Dış mekanların incelemesini yaptığımızda genelde andezit kullanımı yapıldığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu şu şekilde açıklamak mümkün olacaktır. Bu ürün doğal bir maden olarak bloklar halinde çıkarılır ve dayanımı sertliği tüm ürünlere oranla oldukça sert olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı dayanımı fazla olan ürün genelde dış mekanlarda kullanımı sıklıkla yapmaktadır. Ancak kullanımı yapılacak andezit taşı için daha önemli olan doğru ebatların doğru alanlarda kullanımı yapılmasıdır. Diğer taraftan yanlış yapılan bir başka kullanım ise tüf taşı olarak bilinen ürünlerin kullanımının yapılmasıdır. Bu ürünlerin sertlik derecesi oldukça düşük olduğu bilinmekte ve dayanımı oldukça azdır. Ancak bunun aksine görünümleri asıl madene benzemekte olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan çıkarılan ürünlerin kesimi yapılmaktadır. Ancak bundan önce maden işletme maliyetleri, taşıma maliyeti gibi bir çok maliyetin yanında kesim sonrası paletlere dizilmesi sarılması hepsi andezit taşı fiyatları 2021 oluşmasına neden olmaktadır. Yarım asırdan fazla süredir bu ürünün üretimini yapan firmamız tüm bu maliyetleri bir çatı altında toplayarak müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bu başlığımızda ürünlerin maliyetlerini inceleyerek ürünü tanıma imkanı bulmaya çalışacağız. Öncelikle ürünün çıkarılma sahasını inceleyelim ve bu noktadan maliyetleri inceleyelim. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen arayınız.

Andezit Taşı Fiyatları 2021 & Maden Maliyetleri

Bir doğal ürün olarak karşımıza çıkan ürün için öncelikle şunu belirtmek doğru olacaktır. Bu madenimiz maden sahalarından amorf şekillerde ve düzensiz çıkmaktadır. Bu durumun nedeni ürünün sert olmasından dolayıdır. Büyük tek parça halinde çıkan ürün için tüf taşı demek doğru olacaktır. Peki bu ürünün andezit taşı olarak adlandırılmaması veya aynı sınıfa koyulmamasının nedeni nedir. Bu noktada ürünün kalitesinin çok düşük olması gösterilmektedir. Kalitesi düşük ürün çabuk aşınmayı yanında getirmektedir. Bu durumda çabuk aşınma ve malzemede kayıplara neden  olmaktadır. Bu durum özellikle zemin kaplamalarında kendini göstermektedir. Zemin kaplamalarında aranan en temel özellik ürünün sağlam olmasıdır. Tüf taşı suyu çok çabuk emmekte ve içine giren su kış aylarında donarak genleşmektedir. Bu durumda ürün patlayarak dağılmaktadır. Bunların aksine doğal maden maliyetleri fazla olmakla beraber oldukça dayanıklıdır. Bu özellikleri ürünün zor çıkarılmasına ve kesimine neden olmaktadır. Bu durumların aksine en uygun maliyetli ürün olarak karşımıza çıkmakta ve andezit taşı fiyatları 2021 bu şekilde oluşmaktadır. Yazımızda dayanımından bahsettiğimizin maden kendini oluşturan maden sahalarından iş makineleri yardımıyla çıkarılmaktadır. Bu alanda çalışmalar yürüten firmamız maden sahasını devletimizin yetkili makamlarından izinlerini alarak işletmektedir. Bu kapsamda maden sahalarımızda kendi iş makinelerimiz tamamen kendi sermayemizden oluşmaktadır. Bu alanda tüm makine ve personelini bir noktada buluşturan firmamız maliyetleri minimuma indirerek andezit taşı fiyatları konusunda iddialı konuma gelmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi ve titizlikle incelenmesi gereken nokta ürünlerin teklifleri alınırken ürünlerin tüm özelliklerinin belirtilmesidir. Aksi durumda bir basamak taşı rıhtı eksik gelmesi yada fiyata dahil edilmemesi ürünün birim fiyatında ciddi artışlara neden olacaktır. Bu durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Maden sahaları üretim maliyetlerinde büyük bir bölümü kapsadığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında maden sahaları ürünlerin kalitesini ortaya koymaktadır. Bir ürün ne kadar sağlam bir madene sahipse o kadar kaliteli ve uygulamaya el verişlidir. Bu kapsamda inceleme fırsatı bulduğumuz andezit hakkında kapsamlı bir çok bilgi için hemen bizi arayınız.

Andezit Taşı Fiyatları 2021 & Ürün ve Birimler

Bir çok yapı malzemesi kendine özgü birimlerde üretilmekte ve uygulamaya tabi tutulmaktadır. Bu başlığımızda bu ürünlerin her birine özgü olarak kullanımı yapılan ürünleri inceleme fırsatı bulacağız. Öncelikle andezit taşı ürünleri için kullanılacak birimler sırasıyla tane,metre kare, metre tül ve ton olarak sınıflandırılmaktadır. Bu noktada ürünün cinsine göre birimler değişiklik göstermektedir. Bu noktada başlığımızda her bir ürün hangileri kullanılmalıdır bunları yakından tanıyıp anlayacağız. Öncelikle ilk başlığımız olarak basamak taşını incelemeyle işe başlayalım.

  • Andezit basamak taşı; bu başlığımızda iki farklı yükseklik ve noktada bulunan noktaları birbirine bağlayan merdiven ve bunun kaplama malzemesini ele alacağız. Öncelikle basamak taşı kalınlığı minimum üç santimetre olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktadan sonra bu ürünün genişliği ve boyu ortaya gelmektedir. Kalınlıkta en fazla altı santimetre kullanımı yapılmış olsa da on santimetre kalınlıkta kullanılmaktadır. Ancak genelde kalınlık dört santimetre olarak tercih edilmektedir. Bu kalınlıkta kullanımı yapılan ürün için mutlaka yapılması gereken pah veya profil işlemine tabi tutmaktadır. Bu iki işlemden mutlaka biri yapılması gerekmektedir. Bunun nedeni ise düşme anında kullanıcının yararlanmasını engellemektir. Diğer taraftan bu ürünlerde genelde ham madde olarak kullanımı yapılan taşın kaymaz yapıda olması dış mekanlar için büyük avantaj anlamına gelmektedir. Basamak taşı fiyat teklifi alınırken mutlaka alın taşı dahil yada ayrı olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlara dikkat edilmeden alınan ürün doğru fiyatlama yapılamamış olacaktır. Diğer taraftan basamak taşı profil yapılmasında dolayı ek maliyetleri bulunmakta olup bu maliyetler andezit taşı fiyatları 2021 yakından etkilemektedir. Profil işlemine tabi tutulan ham plak için birim olarak metre tül kullanılmaktadır. Ürün siparişinde kullanılan metre tül uygulamada aynı şekilde tabi tutulmaktadır. Daha kapsamlı bilgiler için hemen bizleri arayınız.
  • Andezit kaplama taşı; öncelikle bu ürünün kaplama olması bir çok alanda kullanımı yapılacağı anlamı taşımaktadır. Ancak bilinmelidir ki zemin kaplama ve duvar kaplama arasında büyük fraklılıklar bulunmaktadır. Zemin kaplama için kullanılacak ürünlerde minimum kalınlık üç santimetre olarak tercih edilmektedir. bu kalınlık on santimetre kadar gittiği bilinmektedir. Diğer taraftan duvar taşında iki santimetre kalınlık kullanıldığı kadar üç veya en fazla dört santimetre kalınlıkta ürünler kullanılır. Bu kullanımlarda ham madde kullanımı artığından andezit taşı fiyatları 2021 değişiklik göstermektedir. Diğer taraftan kaplama malzemelerine kumlama, mucartalama, silim ve honlama gibi bir çok işlem yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bu işlemler sonrasında ürünler kullanıma ve istenen görünüşe kavuşmuş olacaktır. Diğer taraftan zemin uygulaması basamak ile benzerlik taşımaktadır. Ancak duvarda uygulama yapılacağı zaman mekanik veya çimento katkılı harç ile yapılmaktadır. Diğer taraftan ürünlerin uygulaması ve üretiminde malzeme teklifinde ürünlerin birimi metre kare olarak belirtilmelidir. Siparişlerde ve ölçümlerde kullanılacak tek birim metre karedir. Bir sonraki başlığımız bordur taşıdır.
  • Andezit bordür taşı; bu ürün diğer tüm ürünlere oranla ebatlı oldukça kalındır. Bu kalınlık ürüne özgü bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Minimum kalınlık olarak on santimetre genişlik olarak yine aynı şekilde on santimetre kullanılmaktadır. Boyları genelde elli santimetre olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan üretimi yapılan tüm ürünler için mutlaka profil ve pah işlemi yapılmalıdır. Bu işlemler sonrası ürünler kullanıma hazır hale gelecektir. Aksi bir durumda ürünlerin sivri tarafları yaralanmalara sebep olacaktır. Bir başka durum ise sivri tarafların kullanıcıya yarar verme tehlikesidir. Bu işlem sonucunda andezit taşı fiyatları 2021 oluşmuş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünlerin birimleri metre tül olarak hesaplanmaktadır. Ürünlerin siparişleri ve uygulaması bu birim üzerinden hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.
  • Andezit küpeşte taşı; bu ürün diğer ürünlerden farklı olarak pah ve profil işleminin yanında damlalık olması gerekmektedir. Bu özelliği sayesinde duvar veya pencere üzerine gelen suların duvara ulaşmasını engellemektedir. Diğer taraftan uygulamasında mutlaka çimento katkılı harç kullanılmalıdır. Ebatları konusunda minimum üç santimetre kalınlık olmalıdır. Genişlik bu ürünlerde en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ölçü alımında nelere dikkat etmemiz gerekmektedir. bu noktada şunu ifade edelim duvar eğer yirmi beş santimetre genişliğinde ise bu duvara her iki taraftan üç santimetre çıkıntı yetecektir. Bu durumda ürünün genişliği otuz bir santimetre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünler birim olarak metre tül olarak andezit taşı fiyatları 2021 oluşturmaktadır.
  • Andezit basamak taşı; bu ürün genelde dış mekanlarda kullanımı yapılacak kaplamalarda kullanılır. Ürünün üretilme metodu dış malzemeler ile aynıdır. Ancak bu ürünün ebatlarına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu noktada üretimi yapılacak ürünün minimum üç veya dört santimetre kalınlığı olması gerekmektedir. diğer taraftan genişlik minimum otuz santimetre olarak hesaplanmalıdır. Diğer taraftan ideal genişlik olarak otuz iki santimetre kullanımı sıklıkla yapıldığı bilinmektedir. Üretimini yaptığımız basamak taşları için mutlaka pah ve profil işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bununla beraber oluşan ürünler metre tül olarak birimleri kullanılır. Bu birim ile andezit taşı fiyatları 2021 ortaya çıkmaktadır. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Taşı Fiyatları 2021 & Uygulamaları

Öncelikle her ürünün bir uygulama alanı ve buna özgü uygulama şekil ve esasları bulunmaktadır. Bu doğrultuda kullanıcılar uygulama yapılmasını istediği alanı belirtmek ve buna özgü uygulamalar istemesi oldukça doğal ve mantıklıdır. Bu noktada kullanıcılar uygulama alanlarını mutlaka mimar ve mühendislerden oluşan ekibimizden arkadaşlarımıza göstermesi gerekmektedir. Firmamız ücretsiz keşif imkanı ile uygulama alanlarına özgü ürün seçimi yapmaktadır. Bununla beraber uygulamaları arasında çeşitlendirmek mümkün görülmektedir. Bu doğrultuda öncelikle duvar kaplama uygulaması hakkında bilgileri sizler ile paylaşmak isteriz. Öncelikle kaplamada olarak duvar ve zemin ilk aklımıza gelen uygulamadır. Bu uygulamalardan duvar kaplamalarında mutlaka kimyasal yapıştırıcı kullanımı yapılması gerekmektedir. Bu uygulamada mekanik ve çimento katkılı harç ile uygulama yapıldığı bilinmektedir. En kolay ve uygulaması kolay olan çimento katkılı harç ile olan uygulamadır. Bundan dolayı andezit taşı fiyatları 2021 fiyatı mekaniğe göre oldukça uygundur. Bununla beraber zemin kaplamasında kesinlikle çimento katkılı harç kullanımı yapılması gerekmektedir. Bu uygulamalarda öncelikle yapılması gereken doğru ebatlarda ürün kullanımını belirlemektir. Bu noktada ebatları uzman ekibimiz müşterilerimize sunmaktadır. Diğer taraftan basamak taşı sadece çimento katkılı harç kullanımı yapılır. Bu uygulamada öncelikle dikkat edilmesi gereken alın taşının yerleştirilmesidir. Alın taşı uygulama hatası sonrasında zarar gördüğü durumlar oluştuğu bilinmektedir. Uygulaması yapılacak andezit taşı mutlaka profil veya pah işlemi yapılması gerekmektedir. Başka bir uygulama olarak harpuşta taşı karşımıza çıkmaktadır. Bu üründe dikkat edilmesi bir çok özellik bulunmaktadır. Öncelikle ölçüleri doğru alınması gerekmektedir. Bunu şu şekilde açıklamak mümkündür. Bir duvar yapılmış ve üstüne konulacak ürün için duvar genişliği alınması gerekir. Sonrasında her iki taraftan üçer santimetre fazla olarak üstüne konularak ölçü bulunmalıdır. Bu şekilde ortaya konulan ürün ölçüsü doğru olacaktır. Bu ürünlerin her iki tarafı mutlaka profilli ve damlalıklı olması gerekmektedir. Bu şekilde andezit taşı fiyatları 2021 oluşmaktadır. Bu şekilde ölçüleri alınan malzeme uygulamada çimento katkılı harç ile uygulaması gerekmektedir. Bu şekilde uygulanması yapılan malzeme hiçbir şekilde bozulmaz ve yıpranmaz.

Tags:

Comments are closed

Ara
× Whatsapp